Watch trailer

Yu-Gi-Oh! GX

8,0

遊戯王デュエルモンスターズGX

Folgen: 24

1. A Creeping Threat! The Mysterious Visitor

17.10.07

Belegschaft

KENN

Judai Yuki (voice)

Masami Suzuki

Syrus Truesdale

Kappei Yamaguchi

Lyman Banner

Sanae Kobayashi

Alexis Rhodes

Taiki Matsuno

Chazz Princeton

Takeshi Maeda

Zane Truesdale

Kanako Irie

Jesse Anderson

Koji Yusa

Atticus Rhodes

Naru Kawamoto

Austin O'Brien

Naoya Iwahashi

Jim Crocodile Cook

Yuuki Masuda

Bastion Misawa

Hiroshi Shimizu

Vellian Crowler

Hiroshi Shimozaki

Tyranno Hassleberry

Takehiro Hasu

Chumley Huffington

Eri Sendai

Blair Flannigan

Takehito Koyasu

Sartorius

Chieko Higuchi

Kohara

Holly Kaneko

Ohara (voice)

Akira Ishida

Edo Phoenix (voice)

Fragen und Antworten

Serien ähnlich wie: Yu-Gi-Oh! GX

Siehe mehr ähnliche