Watch trailer

Fighting Spirit

8,7

はじめの一歩

Folgen: 25

1. Episode 1

06.10.13
Makunouchi Ippo besiegte Sendou Takeshi mit seiner Dempsey Roll und wurde japanischer Meister im Federgewicht! Im Rückblick auf seine jüngsten Titelverteidigungen erinnert sich Ippo an seinen verstorbenen Vater Kazuo und seinen eigenen Wunsch, so stark zu sein wie sein Vater.

Belegschaft

Rikiya Koyama

Mamoru Takamura

Kohei Kiyasu

Ippo Makunouchi

Wataru Takagi

Masaru Aoki

Keiji Fujiwara

Tatsuya Kimura

Tomokazu Seki

Ichiro Miyata

Sanae Kobayashi

Kumi Mashiba

Kenji Utsumi

Genji Kamogawa

Toshihiko Nakajima

Haruhiko Yagi

Masaya Onosaka

Takeshi Sendo

Akemi Okamura

Reiko Mikami

Emi Shinohara

Mari Iimura

Hiroyuki Yoshino

Akira Shigeta

Kiyoyuki Yanada

Takuma Saeki

Koji Tsujitani

Ryuichi Hayami

Masahiko Tanaka

Ryo Mashiba

Masaki Aizawa

Date Eiji

Nobutoshi Canna

Yusuke Oda

Unsho Ishizuka

Miyata's father

Yorie Terauchi

Hiroko Makunōchi

Toshiyuki Morikawa

Alexander Vorg Zangief

Fragen und Antworten

Serien ähnlich wie: Fighting Spirit