Amazing Detective Di Renjie

9,3

神探狄仁杰

Folgen: 50

1. Episode 1

22.03.17

Belegschaft

Liang Guanhua

Di Renjie

Xu Qian

Zeng Tai

Zhang Zijian

Li Yuanfang

Zhigang Zhao

Di Chun

Lü Zhong

Wu Zetian

Zhang Bo

Changqing Yang

Di Chun

Zhou Jie

Wu Zetian

Wang Ou

Baihezi

Chen Xixu

Xu Rong-zhen

Dong Xuan

云姑/葛亚清

Shu Yan

Jiang Xinyan

狄如燕(苏显儿)

Jiang Xin

Yingyu

Diana Pang

Li Qingxia

Fragen und Antworten

Serien ähnlich wie: Amazing Detective Di Renjie